Iwaniszewski, Stanislaw. 2017. « Ils». Dimensión Antropológica 7 (febrero):167-72. https://revistas.inah.gob.mx/index.php/dimension/article/view/10490.