(1)
Pincemin Deliberas, S.; Rosas Kifuri, M. Bonampak, 790 D. C., El SueƱo De Un Ahaw. L 2022, 10-13.