(1)
Percival Maudslay, A. Exploraciones En Palenque. L 2022, 4-9.